Blender

Blender

Ocjena: Naša
  • Mogucnosti
  • Interfejs
  • Jednostavnost

Blender je besplatna aplikacija koja omogucava kreiranje sirokog raspona 2D i 3D sadrzaja. Blendera nudi siroki spektar modeliranja, teksturiranja, osvjetljenja, animacije i video obradu u jednom funkcionalnom paketu. Iako je otvorene arhitekture, Blender pruza vise platformsku funkcionalnost, prosiriviost i nevjerovatno malen otisak, i usko vezan radni tok. Blender je jedan od najpopularnijih 3D grafickih aplikacija na svijetu.

Kljucne prednosti Blender su:

– Puna integracija kreativne ponude, nudi siroki raspon od osnovnih alata za kreiranje 3D sadrzaja, ukljucujuci modelairanje, uv-mapiranje, skinovanje, animacija, cestice i druge simulacije, skriptovanje, rendiranje, komponovanje, kreiranje igara i sl.
– Vise platformski, sa OpenGL GUI-om na svim platformama i spreman za rad na svim verzijama Windows-a (98, NT, 2000, XP), Linux, OS X, FreeBSD, Irix, Sun i brojnih drugih operativnih sistema.
– Visoko kvalitetna 3D arhitektura omogucava brz i efikasan kreacijski radni tok.
– Vise od 200 000 download-a za svako izdanje.
– Korisnicka zajednica.
– Malena velicina i laka distribucija.

?????? ? ????????? ???????? ????????? ??????, ? ?? ?????????? ????????????? ? ?????? ???? topodin,

Komentiraj i Ocjeni