CutePDF Writer

CutePDF Writer

Ocjena: Naša
Korisnika
  • Mogucnosti
  • Interfejs
  • Jednsotavnost

CutePDF Writer (ranije poznad kao CutePDF Printer) besplatni alati za kreiranje PDF dokumenata. Portable Document Format (PDF) je zapravo industrijski standard za sigurni i pouzdanu distribuciju i razmjenu elektronickih dokumenata i formulara sirom svijeta. CutePDF Writer se instalira kao „podsistemski stampac“. Ovo omogucava bilo kojoj Windows aplikacija da kreira veoma profesionalne PDF dokumente, sa samo jednim klikom misa.

BESPLATAN za osobnu i komercijalnu upotrebu. Bez vodenih zigova, pop-up oglasa i sl.

2009 ?????????: 14 ?????????: 0 ???: ??????? ??????? ??????? ?????, ???????! ????? ????? ?????? ??? ??????? ????? ????????? ???????? ? ?????? ?????? Topodin, 1

One Comment

Komentiraj i Ocjeni